អគារបូឌិញគិរី, ២០១២ By វណ្ណ សេរីរតនៈ

«ខ្ញុំថតរូបអគារបូឌីងគិរី រឺបូឌីងប្រផេះ ដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោល

នៅឆ្នាំ ២០១០ ហើយឥឡូវនេះមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោម។ វាជា

ទឹកដីមួយដែលគេធ្លាប់រស់នៅដោយមានសេចក្តីសុខ។ អ្នកដែលបាន

ចាកចេញពីទីនេះ គឺមានភាពអាឡោះអាល័យគ្រប់គ្នា ហើយការដែល

ខ្ញុំថតរូបទាំងនេះគឺចង់បង្ហាញពីអគារការិយាល័យចាស់របស់មហោស្រព

ហើយក្រោយមកទីនោះក៏ក្លាយជាផ្ទះសម្រាប់សិល្បកររស់នៅរហូតមក

និងមានគេចាប់ផ្តើមដេញថ្លៃផ្ទះនីមួយៗ រហូតទាល់តែក្រុមហ៊ុនទទួល

បានអគារទាំងមូលតែម្តង។ តាមគ្រប់ៗគ្នាដែលរស់នៅក្បែរទីនេះ គេ

គិតដូចគ្នាថា អគារបូឌីងនេះនិងឈរនៅទីនេះមិនបានយូរប៉ុន្មានទេ។ 

តើអគារចាស់មួយនេះនឹងក្លាយទៅជាអ្វី រឺក៏គ្មានតែម្តង?»


- វណ្ណ សេរីរតនៈ