អេតចាយ By អេង រិទ្ធច័ន្ទដាណេត ចែវ ឌឿន និង សាន រ៉ា

អេតចាយ មិនមានពាក្យបកប្រែចំជាភាសាអង់គ្លេសទេ ប៉ុន្តែវាសំដៅលើអ្នកដើរតាម ផ្លូវរើសរបស់របរដែលអាចយកទៅកែច្នៃឡើងវិញបានដូចជា សំបកដប និង សំបកឡាំងក្រដាស ជាដើម។

ខ្សែវីដេអូដោយ ដាណេត ឌឿន និង រ៉ា នេះ បង្ហាញពីជីវិតរបស់ លៀង វ៉ា និងប្តីរបស់ គាត់ ដែលប្រកបរបររើសនិងលក់អេតចាយនៅក្នុងបូឌីង ដើម្បីចិញ្ចឹមចៅ ៣ នាក់ និងអោយពួកវាបានទៅសាលារៀន។